Rozwiń Skrzydła-Atelier Nauki i Zabawy

Naszym priorytetem jest rozwój dziecka na każdej płaszczyźnie, pielęgnacja jego potrzeb i zainteresowań a tym samy rozwinięcie skrzydeł szerokich i stabilnych.

„ Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”

Janusz Korczak

Toteż dajemy przestrzeń i warunki do rozwoju odkrywania możliwości, do pokonywania trudności czerpania radosnej satysfakcji ze zdobytej wiedzy.

Image

Twoje dziecko będzie przygotowane do twórczego i samodzielnego życia w ciągle zmieniającym się społeczeństwie.

Zadbamy o harmonijny, zrównoważony i zdrowy rozwój umysłu.

Wyspecjalizowane i pełne doświadczeń grono pedagogiczne

zaprasza wszystkich uczniów do wspólnej podróży edukacyjnej- inspirującej.

Zofia Malinowska

Właściciel

Nazywam się Zofia Malinowska jestem doświadczonym przedsiębiorcą oraz trenerem arytmetyki mentalnej. Posiadam wykształcenie wyższe z kierunku marketing i zarządzanie, które ukończyłam na Wyższej Szkole Promocji w Warszawie.
Moja kariera zawodowa łączy w sobie pasję do nauczania oraz zarządzania, co pozwala mi skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą. Od 2016 roku jestem przedsiębiorcą, a w 2022 roku otworzyłam w Koszalinie firmę „Rozwiń Skrzydła Atelier Nauki i Zabawy”, która specjalizuje się w edukacji oraz rozwoju dzieci i młodzieży.

Moje główne umiejętności i doświadczenie obejmują:

Zarządzanie ludźmi: Skuteczne kierowanie zespołami, motywowanie pracowników oraz tworzenie sprzyjającego rozwojowi środowiska pracy.
Marketing i zarządzanie: Tworzenie strategii marketingowych, planowanie i realizacja działań promocyjnych.
Projektowanie wnętrz: Tworzenie funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni, dostosowanych do potrzeb klienta.
Trener arytmetyki mentalnej: Nauczanie dzieci technik szybkiego liczenia, rozwijanie ich zdolności analitycznych i koncentracji.

Moje zainteresowania obejmują:

• Nowoczesne metody edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
• Projektowanie przestrzeni sprzyjających nauce i rozwojowi.
• Badanie innowacyjnych podejść do zarządzania i motywowania zespołów.
• Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży oraz metody wspierające ich emocjonalny i społeczny rozwój.
• Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
• Sztuka jako sposób na rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci.
• Organizowanie eventów i przedsięwzięć kulturalnych dla społeczności lokalnej.

Liudmyla Kucheriava

Animator, Wychowawca, Trener ARYTMETYKI MENTALNEJ

Nazywam się Liudmyla Kucheriava jestem specjalistą w dziedzinie pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Posiadam wykształcenie wyższe jako ekonomista, które zdobyłem na Uniwersytecie Ekonomiki i Biznesu, a także ukończyłem drugi kierunek – psychologię dzieci i młodzieży na Uniwersytecie RDGU w Równem.
Od wielu lat pracuję jako animator i wychowawca, specjalizując się w rozwijaniu umiejętności matematycznych poprzez metody arytmetyki mentalnej. Dzięki mojemu doświadczeniu i wiedzy, potrafię skutecznie wspierać dzieci w nauce, pomagając im odkrywać radość z edukacji i rozwijać ich potencjał.

Moje główne umiejętności i doświadczenie obejmują:

Animator: Organizowanie kreatywnych i edukacyjnych zabaw dla dzieci.
Wychowawca: Prowadzenie grup dziecięcych, dbanie o ich rozwój emocjonalny i społeczny.
Trener arytmetyki mentalnej: Nauczanie dzieci technik szybkiego liczenia, rozwijanie ich zdolności analitycznych i koncentracji.

Moje zainteresowania są ściśle związane z pracą z dziećmi i obejmują:

• Tworzenie programów edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci.
• Organizowanie warsztatów i szkoleń dla rodziców i opiekunów, aby lepiej wspierać rozwój ich pociech.
• Badanie nowych metod nauczania i terapii dziecięcej, aby stale podnosić jakość mojej pracy.

Osiągnięcia:

• Skutecznie zorganizowane liczne wydarzenia i warsztaty dla dzieci, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami uczestników.
• Wielokrotne prowadzenie zajęć z arytmetyki mentalnej, które znacząco poprawiły wyniki edukacyjne moich podopiecznych.
• Prowadzenie kolonii i półkolonii, podczas których dzieci miały okazję rozwijać swoje umiejętności, poznawać nowych przyjaciół i przeżywać niezapomniane przygody.

Cel zawodowy:

Moim celem jest dalszy rozwój zawodowy w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod edukacyjnych i terapeutycznych. Chcę tworzyć inspirujące i bezpieczne środowisko, które wspiera rozwój intelektualny oraz emocjonalny młodych ludzi.

Mgr Kamila Dybiec

Nauczyciel, pedagog, oligofrenopedagog,
nauczyciel kontraktowy z kilkuletnim doświadczeniem.

Wybór mojej zawodowej drogi jest efektem wieloletnich poszukiwań jak umiejętnie połączyć zawód z pasją. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. W pracy dążę do bycia nauczycielem twórczym i kreatywnym, który dzięki swoim pomysłom i proponowanym aktywnościom wywołuje uśmiech na twarzach dzieci. W kontaktach z najmłodszymi opieram się na zbudowaniu atmosfery pełniej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości.
Podążam za myślą Beaty Pawlikowskiej

„Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą, że za tym pierwszym niebem jest następne, a im mocniej będą musiały napracować się, żeby tam dolecieć, tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu…”.

Z własnego doświadczenia wiemy, że

dziecku łatwiej angażować się i brać odpowiedzialność za to czego CHCE – niż za to co jest mu narzucone… Naszym zadaniem jest pomoc w dokonywaniu korzystnych wyborów a tym samym osiągniecia satysfakcji.