ul. Malinowa 3, Koszalin
723 688 838
ul. Malinowa 3, Koszalin
723 688 838

Rozwiń Skrzydła-Atelier Nauki i Zabawy

Naszym priorytetem jest rozwój dziecka na każdej płaszczyźnie, pielęgnacja jego potrzeb i zainteresowań a tym samy rozwinięcie skrzydeł szerokich i stabilnych.

„ Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”

Janusz Korczak

Toteż dajemy przestrzeń i warunki do rozwoju odkrywania możliwości, do pokonywania trudności czerpania radosnej satysfakcji ze zdobytej wiedzy.

Image

Rozwój i edukacja poza szkolnymi ławkami

Nasze zajęcia gwarantują

wszechstronny rozwój kompetencji intelektualnych, umiejętności i osobowości.

Twoje dziecko będzie przygotowane do twórczego i samodzielnego życia w ciągle zmieniającym się społeczeństwie.

Zadbamy o harmonijny, zrównoważony i zdrowy rozwój umysłu.

Wyspecjalizowane i pełne doświadczeń grono pedagogiczne

zaprasza wszystkich uczniów do wspólnej podróży edukacyjnej- inspirującej.

Z własnego doświadczenia wiemy, że

dziecku łatwiej angażować się i brać odpowiedzialność za to czego CHCE – niż za to co jest mu narzucone… Naszym zadaniem jest pomoc w dokonywaniu korzystnych wyborów a tym samym osiągniecia satysfakcji.